Παραδείγματα από διαμόρφωση σε αποθήκες Logistics.