Πληθώρα Επιλογών και παραμετροποίησης

Η επιλογή του κατάλληλου καλαθιού, θα βελτιώσει την εμπειρία των πελατών σας, και θα αυξήσει τις αγορές. Με την επιλογή κατάλληλων καλαθιών μεταφοράς, προβολής και αποθήκευσης, επιταχύνετε εσωτερική οργάνωση και βελτιώνετε την εσωτερική διαχείριση προϊόντων.

Καλάθια Πελατών

Στοίβαξης Προϊόντων

Παλετοκαλαθούνες

Παρουσίασης Προσφορών

Αξεσουάρ Καλαθιών